Tjänster

Tjänsteutbud

Vi utför alla förekommande typer av RISE-certifierade entreprenadbesiktningar. Är du en privatperson, eller representerar du ett företag, en bostadsrättsförening eller tillhör de den offentliga sektorn, och har ett behov av att få någon typ av besiktning utförd, så har du kommit till rätt företag! Du kan även anlita oss för mindre byggrenoveringar, och tak.

Vi samarbetar med andra konsultföretag, som har besiktningsmän inom el, vvs, ventilation, mark, styr, brand och bygg.

Byggbesiktning

Vi utför alla förekommande typer av entreprenadbesiktningar. Vilka vi vänder oss till ser du här ovanför!

 

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktningar enligt ABT, AB och ABS som förbesiktning, kontrollbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, efterbesiktning, överbesiktning, ny slutbesiktning och särskild besiktning för ny-, till- och ombyggnation av enbostadshus, flerbostadshus, butiker, köpcentra, industrier, kontorsbyggnader och tak, utför vi.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi hjälper dig att upprätta en kontrollplan och finns dig hela vägen för att se så att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Därför är det viktigt att hitta någon som oss som kan hjälpa till som kontrollansvarig.

Projekt- & Byggledning

Av oss får du hjälp att driva ditt projekt. Vi tar hand om inventering, förfrågan och
upphandling av entreprenaden. Under hela vägen finns vi med dig så att du ska känna dig trygg i processen!

Vill ni veta mer?